דריכת אחר מודבקת | Bonded Post Tensioning

שיטת הדריכה המודבקת (Bonded Post Tensioning) מיושמת בעיקר בקורות כבדות של גשרים.
בדריכה זו כבלי הפלדה מונחים בתוך שרוולי מתכת או צינורות פח ולכל עורק כזה ניתן להשחיל בין ארבעה לעשרים ושבעה כבלים.
העורק מונח על סולמות התמיכה. לאחר התקשות הבטון נדרכים כל הכבלים בעורק כיחידה אחת על ידי ג`ק המותח את כולם בו זמנית ובאופן שווה.
הכבלים נמתחים יחד כך שעל כולם חל כח זהה וכולם פועלים כיחידה אחת כנגד לחצים חיצוניים.

יישומי השיטה

מדוע ״בנין הארץ״?

- עבודה עם ציוד וחומרים מהאיכותיים בעולם

הקפדה יתרה על בטיחות

עובדים בבקרה תהליכית

גמישות

כח אדם עם סיווג בטחוני, מיומן ומוסמך